Produkt me Difekt

Produkti eshte demtuar gjate transportit ose eshte demtuar gjate perdorimit ,